Skatt / Felaktigt debiterad moms

Felaktigt debiterad moms

Faktagranskad artikel

Ett exempel på felaktigt debiterad moms är när ett företag debiterar moms på en försäljning av en vara eller tjänst som är undantagen från moms, eller debiterar fel momssats. Det kan också handla om att ett företag lagt på moms på sin försäljning trots att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen (omvänd momsskyldighet).  

Publicerad: 2019-03-11
Felaktig moms

Feldebitering kan också ske när man ställt ut en faktura med moms utan att vara momsskyldig. Momsen är även felaktigt debiterad om den som har angett ett momsbelopp är momsbefriad på grund av att omsättningen under beskattningsåret uppgår till högst 30 000 kr.

Den som debiterar momsen är betalningsskyldig

Har felaktig moms angetts på en faktura eller liknade ska det felaktiga beloppet ändå betalas in till Skatteverket.

I den nya vägledningen vill Skatteverket förtydliga att man även blir betalningsskyldig om ett felaktigt momsbelopp angetts på en faktura eller liknande, trots att omsättningen ska beskattas i ett annat land. Detta kan exempelvis ske när en säljare av misstag har debiterat svensk moms där köparen i ett annat EU-land ska redovisa momsen (unionsinternt förvärv).

Ändras med kreditfaktura

Om man i efterhand upptäcker felaktigheter som gjorts finns dock möjlighet att rätta felet genom att utfärda en kreditfaktura och återfå det belopp som debiterats fel.

Exempel på feldebiterad moms

En fastighetsägare, som är registrerad för moms, hyr ut en lokal och lägger moms på fakturan trots att villkoren för frivillig momsskyldighet inte är uppfyllda. Momsen är därmed feldebiterad. Fastighetsägaren är ändå betalningsskyldig för den debiterade utgående momsen och ska betala in den till Skatteverket. Fastighetsägaren har dock möjlighet att rätta felaktigheten och återfå beloppet genom att utfärda en kreditfaktura.

Läsa mer

I boken Moms kan du lära dig mer om vilka momsregler som gäller. Boken är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!