Frizon

I tullsammanhang är en frizon (kallades tidigare frihamn) en plats som betraktas som internationellt område.

I en frizon kan gods från utlandet lagras under obegränsad tid utan att tull eller andra införselavgifter som till exempel punktskatter behöver betalas.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för frizon - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.