Genomsnittsmetod

Genomsnittsmetoden används för att beräkna anskaffningsutgiften för t ex värdepapper.

Metoden går ut på att man räknar ut den genomsnittliga anskaffningsutgiften för alla tillgångar som är av samma slag och av samma sort oavsett när tillgången anskaffades. 

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för genomsnittsmetod - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.