Genomsnittspris

Genomsnittspris är ett ekonomiskt nyckeltal som kan användas bl a som underlag vid prisförhandlingar med leverantörer och vid budgetarbete. I företag vars lönsamhet i huvudsak är beroende av inköpspriser på varorna, t ex handelsföretag, är det intressant att beräkna genomsnittspriser på de viktigaste varorna. Genomsnittspris = Inköpskostnad/inköpt kvantitet

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för genomsnittspris - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.