Gränsbelopp för utdelning

Gränsbeloppet för utdelning är det högsta kapitalbeskattade utdelningsbelopp som en delägare i ett fåmansföretag kan ta ut för beskattningsåret.

Gränsbeloppet motsvarar normalutdelning plus eventuell sparad utdelning.

Utdelning som överstiger gränsbeloppet (överutdelning) beskattas som inkomst av tjänst.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.