Gränsbelopp för utdelning

Gränsbeloppet för utdelning är det högsta kapitalbeskattade utdelningsbelopp som en delägare i ett fåmansföretag kan ta ut för beskattningsåret.

Gränsbeloppet motsvarar normalutdelning plus eventuell sparad utdelning.

Utdelning som överstiger gränsbeloppet (överutdelning) beskattas som inkomst av tjänst.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för gränsbelopp för utdelning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.