Skatt / Jag får inget traktamente av min arbetsgivare

Jag får inget traktamente av min arbetsgivare 

– är det riktigt?
Faktagranskad artikel

Fråga:

Min arbetsgivare betalar inget traktamente när vi är på annan ort och jobbar. Jag kan vara borta flera dagar i sträck men han påstår att han inte behöver betala ut något traktamente utan det räcker med att han betalar min logi. Är det riktigt?

Publicerad: 2023-10-20

Svar:

Ja, om ni inte har ett kollektivavtal som reglerar traktamenten är det som din arbetsgivare säger – han har ingen skyldighet enligt lag att betala ut traktamente.

Om du inte får något traktamente kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader i din deklaration. Det finns två alternativ, antingen kan du göra avdrag enligt schablon (här ser du aktuella belopp) eller så kan du räkna ut den faktiska merkostnaden (skillnaden i kostnad jämfört med om du ätit hemma).

Du kan inte växla mellan alternativen under året. De flesta väljer, främst av förenklingsskäl, att göra avdrag enligt schablon.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Prova gratis i 30 dagar.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!