Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Skatt / Jobbskatteavdrag

LEI-koder för värdepappershandel

Jobbskatteavdraget innebär att alla med arbetsinkomster får en skattereduktion. 

Publicerad:

Avdraget är inräknat i de skattetabeller som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar så du behöver inte själv ansöka om avdraget.

Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter ev avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats.

Jobbskatteavdraget får bara avräknas mot den kommunala inkomstskatten, inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Avdraget påverkar inte heller allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften eller avgift till trossamfund.

Beräkning av jobbskatteavdraget

Underlaget till skattereduktionen multipliceras med kommunalskattesatsen i din kommun och ger då skattereduktionen (jobbskatteavdraget).

Underlag x kommunalskattesats = skattereduktion

I nedanstående tabeller ser du hur underlaget till skattereduktionen beräknas för personer som vid årets ingång inte fyllt 65 år.

För inkomståret 2022 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståret 2022)
Underlag *
<= 0,91 pbbArbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 3,24pbb0,91 pbb plus 38,74% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
3,24 pbb - 8,08pbb1,812 pbb plus 12,8% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb2,432 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb2,432 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)
* Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.För inkomståren 2019–2021 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståren 20192021)
Underlag *
<= 0,91 pbbArbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 2,94 pbb0,91 pbb plus 34,05% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
2,94 pbb - 8,08 pbb1,703 pbb plus 12,8% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb2,323 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb2,323 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)

Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.


Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2022% av inkomsten
100 00010 95811,0
150 00015 07810,0
200 00019 1609,6
250 00022 7539,1
300 00026 3478,8
350 00029 9408,6
400 00032 5498,1
500 00032 5496,5
600 00032 5495,4
700 00031 168
4,5
900 00025 169
2,8
1 100 00019 168
1,7
1 300 00013 168
1,0
1 500 0007 168
0,5

Beräknat utifrån 2022 års prisbasbelopp (48 300 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.

Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2021% av inkomsten
100 00010 02810,0
150 00013 5989,1
200 00017 4698,7
250 00021 0628,4
300 00024 6568,2
350 00028 2498,1
400 00030 4407,6
500 00030 4406,0
600 00030 4405,0
700 00028 7754,1
900 00022 7752,5
1 100 00016 7751,5
1 300 00010 7750,8
1 500 0004 7750,3

Beräknat utifrån 2021 års prisbasbelopp (47 060 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%

Utökad skattereduktion för fyllda 65

Personer som vid årets ingång fyllt 65 år får ett utökat jobbskatteavdrag.

Observera att grundavdraget påverkas av både arbetsinkomster och andra inkomster (t ex pension). Jobbskatteavdraget är förenklat för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Från och med inkomståret 2016 gäller avtrappningen av jobbskatteavdraget även för personer som har fyllt 65 år. 

  • 20% av arbetsinkomsten upp till 100 000 kr plus
  • 5% av arbetsinkomsten mellan 100 000 kr och 300 000 kr
  • 30 000 kr på arbetsinkomster mellan 300 000 kr upp till 600 000 kr
  • På arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr är jobbskatteavdraget 30 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr. 
Arbetsinkomster

Med arbetsinkomster menas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet minskade med kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst, samt allmänna avdrag (t ex pensionssparande). Sjukpenning räknas inte som arbetsinkomst.

Från och med inkomståret 2008 tar man inte hänsyn till sjöinkomstavdraget vid beräkningen av skattereduktionen.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag:

  • pension
  • föräldrapenning
  • sjukpenning
  • ersättning från arbetslöshetskassa
  • sjuk- och aktivitetsersättning
  • egen livsskaderänta.