Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Skatt / Jobbskatteavdrag

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Jobbskatteavdrag - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Jobbskatteavdraget innebär att alla med arbetsinkomster får en skattereduktion. 

Publicerad:

Avdraget är inräknat i de skattetabeller som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar så du behöver inte själv ansöka om avdraget.

Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter ev avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats.

Jobbskatteavdraget får bara avräknas mot den kommunala inkomstskatten, inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Avdraget påverkar inte heller allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften eller avgift till trossamfund.

Beräkning av jobbskatteavdraget

Underlaget till skattereduktionen multipliceras med kommunalskattesatsen i din kommun och ger då skattereduktionen (jobbskatteavdraget).

Underlag x kommunalskattesats = skattereduktion

I nedanstående tabeller ser du hur underlaget till skattereduktionen beräknas för personer som vid årets ingång inte fyllt 65 år.

För inkomståret 2019 till 2021 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståret 2019 tom 2021)
Underlag *
<= 0,91 pbbArbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 3,24pbb0,91 pbb plus 34,05% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
3,24 pbb - 8,08pbb1,703 pbb plus 12,8% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb2,323 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb2,323 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)
*Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600kr.

* Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr.

Exempel:
För den som har ca 250 000 kr i arbetsinkomster under 2021 är grundavdraget 26 500 kr vilket innebär ett jobbskatteavdrag på ca 66 800 kr (93 300-26 500). Vid en kommunal skatt på 31% ger detta en skattereduktion på ca 20 700 kr per år.


För inkomståren 2016 till 2018 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståren 2016 tom 2018)
Underlag *
<= 0,91 pbbArbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 2,94 pbb0,91 pbb plus 33,2% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
2,94 pbb - 8,08 pbb1,584 pbb plus 11,1% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb2,155 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb2,155 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)

* Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.

Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2020% av inkomsten
100 00010 00410,0
150 00013 6369,1
200 00017 4428,7
250 00021 0358,4
300 00024 6288,2
350 00028 2218,1
400 00030 2527,6
500 00030 2526,0
600 00030 2525,0
700 00028 4654,1
900 00022 4662,5
1 100 00016 4661,5
1 300 00010 4650,8
1 500 0004 4650,3

Beräknat utifrån 2020 års prisbasbelopp (47 300 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.

Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2019% av inkomsten
100 0009 9159,9
150 00013 7689,2
200 00017 4008,7
250 00020 9948,4
300 00024 5868,2
350 00028 1818,0
400 00029 7297,4
500 00029 7295,9
600 00029 7295,0
700 00027 6173,9
900 00021 6172,4
1 100 00015 6111,4
1 300 0009 6110,7
1 500 0003 6110,2

Beräknat utifrån 2019 års prisbasbelopp (46 500 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%

Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2018% av inkomsten
100 0009 9359,9
150 00012 5058,3
200 00015 8317,9
250 00019 1567,7
300 00022 4817,5
350 00025 8077,4
400 00026 6826,7
500 00026 6825,3
600 00026 6824,4
700 00024 1643,5
900 00018 1642,0
1 100 00012 1641,0
1 300 0006 1640,5
1 500 0001640

Beräknat utifrån 2018 års prisbasbelopp (45 500 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%

Utökad skattereduktion för fyllda 65

Personer som vid årets ingång fyllt 65 år får ett utökat jobbskatteavdrag.

Observera att grundavdraget påverkas av både arbetsinkomster och andra inkomster (t ex pension). Jobbskatteavdraget är förenklat för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Från och med inkomståret 2016 gäller avtrappningen av jobbskatteavdraget även för personer som har fyllt 65 år. 

  • 20% av arbetsinkomsten upp till 100 000 kr plus
  • 5% av arbetsinkomsten mellan 100 000 kr och 300 000 kr
  • 30 000 kr på arbetsinkomster mellan 300 000 kr upp till 600 000 kr
  • På arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr är jobbskatteavdraget 30 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr. 
Arbetsinkomster

Med arbetsinkomster menas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet minskade med kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst, samt allmänna avdrag (t ex pensionssparande). Sjukpenning räknas inte som arbetsinkomst.

Från och med inkomståret 2008 tar man inte hänsyn till sjöinkomstavdraget vid beräkningen av skattereduktionen.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag:

  • pension
  • föräldrapenning
  • sjukpenning
  • ersättning från arbetslöshetskassa
  • sjuk- och aktivitetsersättning
  • egen livsskaderänta.