Skatt / Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag – så räknar du

Faktagranskad artikel

Jobbskatteavdraget innebär att alla med arbetsinkomster får en skattereduktion. 

Publicerad: 2023-12-18

Avdraget är inräknat i de skattetabeller som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar så du behöver inte själv ansöka om avdraget.

Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter ev avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats.

Jobbskatteavdraget får bara avräknas mot den kommunala inkomstskatten, inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Avdraget påverkar inte heller allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften eller avgift till trossamfund.

Beräkning av jobbskatteavdraget

Underlaget till skattereduktionen multipliceras med kommunalskattesatsen i din kommun och ger då skattereduktionen (jobbskatteavdraget).

Underlag x kommunalskattesats = skattereduktion

I nedanstående tabeller ser du hur underlaget till skattereduktionen beräknas för personer som vid årets ingång inte fyllt 65 år.

För inkomståren 2023 respektive 2024 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståret 2024)
Underlag *
<= 0,91 pbbArbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb–3,24pbb0,91 pbb plus 38,74% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
3,24 pbb–8,08pbb1,813 pbb plus 16,43% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb–13,54 pbb2,608 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb2,608 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)
* Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr.
Årlig arbetsinkomst
(Inkomståret 2023)
Underlag *
<= 0,91 pbbArbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb–3,24pbb0,91 pbb plus 38,74% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
3,24 pbb–8,08pbb1,812 pbb plus 12,8% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb–13,54 pbb2,432 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb2,432 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)
* Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.


Utökad skattereduktion för fyllda 65

Jobbskatteavdraget är förenklat för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

För beskattningsåret 2023 är skattereduktionen följande för personer som fyllt 65 år:

  • Överstiger arbetsinkomsterna inte 100 000 kr = 22% av arbetsinkomsterna
  • Överstiger arbetsinkomsterna 100 000 kr men inte 300 000 kr = summan av 15 000 och 7% av arbetsinkomsterna
  • Överstiger arbetsinkomsterna 300 000 kr men inte 600 000 kr = 36 000 kr
  • Överstiger arbetsinkomsterna 600 000 kr = 36 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Avtrappningen på arbetsinkomster över 600 000 kr innebär att skattesänkningen kommer att vara helt utfasad på arbetsinkomster som överstiger 1 800 000 kr per år.

Arbetsinkomster

Med arbetsinkomster menas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet minskade med kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst, samt allmänna avdrag (t ex pensionssparande). Sjukpenning räknas inte som arbetsinkomst.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!