Skatt / Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag – så räknar du

LEI-koder för värdepappershandel

Jobbskatteavdraget innebär att alla med arbetsinkomster får en skattereduktion. 

Publicerad: 2023-01-05

Avdraget är inräknat i de skattetabeller som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar så du behöver inte själv ansöka om avdraget.

Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter ev avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats.

Jobbskatteavdraget får bara avräknas mot den kommunala inkomstskatten, inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Avdraget påverkar inte heller allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften eller avgift till trossamfund.

Beräkning av jobbskatteavdraget

Underlaget till skattereduktionen multipliceras med kommunalskattesatsen i din kommun och ger då skattereduktionen (jobbskatteavdraget).

Underlag x kommunalskattesats = skattereduktion

I nedanstående tabeller ser du hur underlaget till skattereduktionen beräknas för personer som vid årets ingång inte fyllt 65 år.

För inkomståren 2022 och 2023 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståren 2022-2023)
Underlag *
<= 0,91 pbbArbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb–3,24pbb0,91 pbb plus 38,74% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
3,24 pbb–8,08pbb1,812 pbb plus 12,8% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb–13,54 pbb2,432 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb2,432 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)
* Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr och för 2022 48 300 kr.


Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2023% av inkomsten
100 00011 38111,4
150 00014 7759,9
200 00019 5929,8
250 00023 1859,3
300 00026 7788,9
350 00030 3728,7
400 00033 9658,5
500 00035 3917,1
600 00035 3915,9
700 00035 3915,1
900 00029 7163,3
1 100 00023 7162,2
1 300 00017 7161,4
1 500 00011 7160,8

Beräknat utifrån 2023 års prisbasbelopp (52 500 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.

Arbetsinkomst per årTotalt jobbavdrag 2022% av inkomsten
100 00010 95811,0
150 00015 07810,0
200 00019 1609,6
250 00022 7539,1
300 00026 3478,8
350 00029 9408,6
400 00032 5498,1
500 00032 5496,5
600 00032 5495,4
700 00031 1684,5
900 00025 1692,8
1 100 00019 1681,7
1 300 00013 1681,0
1 500 0007 1680,5
Beräknat utifrån 2022 års prisbasbelopp (48 300 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.
Med Björn Lundén Bokföring sköter du din bokföring smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Utökad skattereduktion för fyllda 65

Personer som vid årets ingång fyllt 65 år får ett utökat jobbskatteavdrag.

Observera att grundavdraget påverkas av både arbetsinkomster och andra inkomster (t ex pension).

Jobbskatteavdraget är förenklat för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

För beskattningsåret 2022 är skattereduktionen följande

 • Överstiger arbetsinkomsten inte 100 000 kr = 20% av arbetsinkomsterna
 • Överstiger arbetsinkomsten 100 000 men inte 300 000 kr = summan av 15 000 och 5% av arbetsinkomsterna
 • Överstiger arbetsinkomsten 300 000 kr men inte 600 000 kr = 30 000 kr
 • Överstiger arbetsinkomsten 600 000 kr = 30 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Avtrappningen på arbetsinkomster över 600 000 kr innebär att skattesänkningen kommer att vara helt utfasad på arbetsinkomster som överstiger 1 600 000 kr per år.

För beskattningsåret 2023 är skattereduktionen följande

 • Överstiger arbetsinkomsterna inte 100 000 kr = 22% av arbetsinkomsterna
 • Överstiger arbetsinkomsterna 100 000 kr men inte 300 000 kr = summan av 15 000 och 7% av arbetsinkomsterna
 • Överstiger arbetsinkomsterna 300 000 kr men inte 600 000 kr = 36 000 kr
 • Överstiger arbetsinkomsterna 600 000 kr = 36 000 kr med avdrag för 3% av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Avtrappningen på arbetsinkomster över 600 000 kr innebär att skattesänkningen kommer att vara helt utfasad på arbetsinkomster som överstiger 1 800 000 kr per år.

Arbetsinkomster

Med arbetsinkomster menas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet minskade med kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst, samt allmänna avdrag (t ex pensionssparande). Sjukpenning räknas inte som arbetsinkomst.

Från och med inkomståret 2008 tar man inte hänsyn till sjöinkomstavdraget vid beräkningen av skattereduktionen.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag:

 • pension
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • ersättning från arbetslöshetskassa
 • sjuk- och aktivitetsersättning
 • egen livsskaderänta.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!