Skatt / Julbord och julfest – avdragsgillt och inte

Julbord och julfest 

– avdragsgillt och inte 
Faktagranskad artikel

Här får du koll på de skatteregler som gäller vid julbord och julfest. 

Publicerad: 2023-11-16
Julbord och julfest

Utgifter för måltider som julbord är inte avdragsgilla alls för företaget. Däremot får företaget lyfta moms på utgifter för förtäring på underlag upp till 300 kr per person, alltså blir det åtminstone ett visst momslyft på kostnaden för julbordet. 

Kringkostnader som musikunderhållning, lokalhyra och uppträdanden är avdragsgilla med 180 kr + moms per person. Utgifter för anställdas hotellövernattningar och resor i samband med julfest på annan ort är avdragsgilla i sin helhet om det handlar om max en övernattning och inte är en ren rekreationsresa.

Tänk på att kringkostnaderna bara blir avdragsgilla vid två personalfester per år för företaget. Du kan givetvis bjuda till fler fester – men då blir ingen del avdragsgill på fest nummer 3 och 4 osv.

Julfest med familj och pensionärer

Vid personalfester är även kostnader för de anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom beloppsgränserna.

Jullunch

Det är inte helt ovanligt med julluncher istället för julfest med julbord. Om företaget tar med personalen på en jullunch är det normalt inte att räkna som intern representation och därmed ska lunchen förmånsbeskattas som vanligt hos de anställda. Kostnaden blir avdragsgill på samma sätt som vanliga lönekostnader. Men om jullunchen används som julfest (personalfest) – då gäller reglerna för personalfester.

Julbord med kunder

Vi har redan konstaterat att måltidskostnader inte ger rätt till avdrag. Det gäller också när företaget bjuder en kund på julbord i samband med en förhandling eller annan affärsmässig grund som innebär att det handlar om extern representation.

Om företaget bjuder kunder, samarbetspartners etc på julbord är villkoren för representation normalt inte uppfyllda vilket leder till att momsen på julbord inte kan dras av. Ofta bjuder man en grupp personer samtidigt och då är det extra tydligt att man troligen inte haft en affärsförhandling eller liknande med alla dessa i samband med julbordet.

Om företaget däremot anordnar ett event som en kundutbildning, seminarium eller liknande skulle företaget kunna få avdrag för kringkostnaderna för eventet.

Lyxig julfest

Alltför påkostade julfester anses ofta ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och kan därför räknas som lyxrepresentation och är därmed inte avdragsgillt för företaget. Det finns också risk för förmånsbeskattning för personalen vid alltför påkostade personalresor och andra personalfester. Visserligen blir hela kostnaden avdragsgill, men företaget drabbas av ökade kostnader i form av arbetsgivaravgifter och sannolikt blir de anställda missnöjda när de själva måste skatta för tillställningen. Någon exakt och absolut gräns för vad som räknas som lyx finns dessvärre inte, så rådet blir att hålla det hela på en rimlig nivå.

Läs om julklappar till anställda och kunder 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!