Justerad anskaffningsutgift

Justerad skatteutgift är ett speciellt skattebegrepp som används för att beräkna:

kapitalvinst/kapitalförlust när en andel i ett handelsbolag/kommanditbolag avyttras

• kapitalunderlaget för räntefördelning för delägare i handelsbolag/kommanditbolag

• kapitalunderlaget för expansionsfond för delägare i handelsbolag/kommanditbolag.

Varje delägare beräknar sin justerade anskaffningsutgift (JAU) i inkomstdeklarationen varje år. Beräkningen görs på blankett N3A för fysiska personer och på blankett N3B för juridiska personer.

Hur den justerade anskaffningsutgiften ska beräknas finns reglerat i inkomstskattelagen (50 kap 5 §).

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för justerad anskaffningsutgift - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.