Kommunalskatt

Kommunalskatten är en del av den kommunala inkomstskatten.

Skattens storlek varierar mellan kommunerna men den är under 2023 i genomsnitt 20,67 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.