Skatt / Kontrolluppgift

Kontrolluppgift – så funkar nya reglerna

Faktagranskad artikel

Fram till 1 januari 2019 har arbetsgivaren för varje anställd behövt lämna en årlig kontrolluppgift med uppgifter om utbetald lön och avdragen skatt under ett inkomstår (kalenderår). Senast 31 januari året efter inkomståret skulle kontrolluppgiften lämnas till Skatteverket och till den anställde.

Kontrolluppgift har behövt lämnas för varje anställd som fått ersättning till ett sammanlagt värde av minst 100 kr. Ersättning omfattar löner, arvoden, pensioner, förmåner, sjukpenning, föräldrapenning och andra tjänsteinkomster.

Publicerad: 2018-02-25
Nya regler om månadsredovisning 

Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) infördes reglerna redan 1 juli 2018.

Uppgifterna som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär de samma som tidigare lämnats i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter behöver man dock inte lämna i arbetsgivardeklarationen, t ex uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån, mm.

Redovisningstidpunkten är oförändrad och arbetsgivardeklarationen kommer du liksom tidigare att kunna lämna elektroniskt eller på papper.

Enligt de nya reglerna ska en anställd få information om vilka uppgifter som lämnats, senast den dag arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket. På så vis kan den anställde kontrollera det som rapporteras in till Skatteverket och korrigera eventuella felaktigheter. Denna skyldighet kan du som arbetsgivare uppfylla genom att du på lönebeskeden noterar vilka uppgifter som lämnas till Skatteverket.

Att arbeta med kontrolluppgifter i våra program

I våra löneprogram finns smidiga funktioner både för att skapa och lämna in arbetsgivardeklaration enligt de nya reglerna. I programmen är det enkelt att skriva ut uppgifterna till en fil som du laddar upp till Skatteverket. Om du ska skicka arbetsgivardeklaration för flera företag kan du skicka dessa i samma fil. Programmen är anpassade till de nya reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Väljer du att koppla ihop BL Lön eller BL Lön Plus med BL Bokföring bokförs dina lönergistreringar automatiskt på rätt konto så snart du uppdaterat lönerna.