Skatt / Marginalskatt

Marginalskatt 

 – så här räknar du
Faktagranskad artikel

Marginalskatt är den skatt du betalar på en inkomstökning eller den procentuella skatt du skulle betala om du tjänade en krona till.  

Publicerad: 2022-12-08
Progressiv skatt

För löntagare och för enskilda näringsidkare är inkomstskatten på förvärvsinkomster progressiv (procentsatsen ökar vid högre inkom­ster).

Den del av årets förvärvsinkomst som ligger över den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt beskattas hårdare än den del som ligger under. Det beror på att statlig skatt (med 20 procent) enbart tas ut på den överskjutande delen. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är det bara kommunal skatt.

För näringsidkare är brytpunkten för vinsten i näringsverksam­heten högre, eftersom den ska räknas före schablonavdrag för egen avgifter/särskild löneskatt, som ligger mellan 6 och 25 procent.

Observera att det bara är den del av inkomsten som ligger över brytpunkten, som beskattas hårdare. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är skatten oförändrad även om man totalt sett hamnar över brytpunkten.

Marginalskatteplanering

Tidigare, när Sverige hade ett betydligt större skattetryck än man har i dag, var det mycket vanligt med olika former av marginalskatteplanering i syfte att minska den totala skatten. Även i dag förekommer marginalskatteplanering i relativt stor utsträckning.

Marginalskatteplanering bygger på att du genom olika åtgärder minskar din deklarerade förvärvsinkomst under år när du ligger över brytpunkten, och istället skattar för pengarna när du senare (eller tidigare) år ligger under brytpunkten.

Hur vet jag min marginalskatt?

Enklaste sättet att ta reda på vilken marginalskatt man betalar är att titta i skattetabellen hur mycket skatt som dras på din lön idag och jämföra med hur mycket skatt som dras om du får ytterligare en tusenlapp i lön.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!