30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Marginalskatt

Marginalskatt 

 – så här räknar du
LEI-koder för värdepappershandel

Marginalskatt är den skatt du betalar på en inkomstökning eller den procentuella skatt du skulle betala om du tjänade en krona till.  

Publicerad:
Progressiv skatt

För löntagare och för enskilda näringsidkare är inkomstskatten på förvärvsinkomster progressiv (procentsatsen ökar vid högre inkom­ster).

Den del av årets förvärvsinkomst som ligger över den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt beskattas hårdare än den del som ligger under. Det beror på att statlig skatt (med 20 procent) enbart tas ut på den överskjutande delen. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är det bara kommunal skatt.

För näringsidkare är brytpunkten för vinsten i näringsverksam­heten högre, eftersom den ska räknas före schablonavdrag för egen avgifter/särskild löneskatt, som ligger mellan 6 och 25 procent.

Observera att det bara är den del av inkomsten som ligger över brytpunkten, som beskattas hårdare. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är skatten oförändrad även om man totalt sett hamnar över brytpunkten.

Marginalskatteplanering

Tidigare, när Sverige hade ett betydligt större skattetryck än man har i dag, var det mycket vanligt med olika former av marginalskatteplanering i syfte att minska den totala skatten. Även i dag förekommer marginalskatteplanering i relativt stor utsträckning.

Marginalskatteplanering bygger på att du genom olika åtgärder minskar din deklarerade förvärvsinkomst under år när du ligger över brytpunkten, och istället skattar för pengarna när du senare (eller tidigare) år ligger under brytpunkten.

Tabell marginalskatt i procent för olika inkomstnivåer
Beskattningsåret 2021
Fastställd inkomst i krMarginalskatt ca
020 1000
20 20064 6008%
64 700148 50021%
148 600374 50028%
374 600537 20032%
537 300550 30052%
550 40054%

 

Beskattningsåret 2020

Fastställd inkomst i krMarginalskatt ca
020 000 0
20 10064 300 7%
64 400128 600 21%
128 700372 300 28%
372 400523 200 32%
523 300539 000 52%
539 100 54%

Beskattningsåret 2019

Fastställd inkomst i krMarginalskatt ca
019 600 0
19 70063 100 7%
63 200126 400 21%
126 500144 600 19%
144 700365 600 28%
365 700504 400 32%
504 500703 000 53%
703 100 60%


Beskattningsåret 2018

Fastställd inkomst i krMarginalskatt ca
019 200 0
19 30061 500 7%
61 600123 700 21%
123 800141 800 25%
141 900357 800 28%
357 900468 700 32%
468 800675 700 53%
675 800 60%


Beskattningsåret 2017

Fastställd inkomst i krMarginalskatt ca
018 900 0
19 00058 000 7%
58 100121 600 21%
121 700140 200 25%
140 300352 900 28%
353 000452 100 32%
452 200651 700 53%
651 800 60%