Skatt / Nya momsregler vid e-handel med konsumenter

Nya momsregler vid e-handel med konsumenter

 – gäller från 1 juli 2021
Faktagranskad artikel

Från och med 1 juli 2021 införs nya momsregler vid e-handel med konsumenter i andra EU-länder. I den här artikeln får du koll på vad som gäller. 

Publicerad: 2021-07-01

Sedan tidigare gäller speciella regler om förenklad hantering av redovisning, betalning och kontroll av moms för elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar till icke beskattningsbara personer. Dessa regler finns i så kallade särskilda ordningar som utökas från och med 1 juli 2021. 

MOSS blir OSS

E-tjänsten för redovisning enligt de särskilda ordningarna kallades tidigare MOSS (Mini One Stop Shop), efter utökningen av de särskilda ordningarna kallas den nu i stället för OSS (One Stop Shop).

Alla tjänster

Enligt de tidigare reglerna var det bara elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar som omfattades av de särskilda ordningarna där MOSS kunde tillämpas. De särskilda ordningarna och e-tjänsten OSS ska nu kunna användas för alla tjänster som tillhandahålls konsumenter, t ex förmedlingstjänster och fastighetstjänster som är omsatta i andra EU-länder.

Distansförsäljning – vad gäller?

Huvudregeln är att svensk moms ska tas ut vid ett svenskt företags varuförsäljning till privatpersoner (konsumenter) och organisationer som inte är momsregistrerade. Vid distansförsäljning (postorder, teleshopping eller internethandel) till andra EU-länder måste säljaren dock momsregistrera sig i de länder där försäljningen överstiger den så kallade omsättningströskeln, och ta ut det landets moms istället.

Villkoret för att säljaren ska behöva momsregistrera sig i köparlandet är att varan ska transporteras av säljaren eller för dennes räkning till köparens land.

Tröskelvärdena gäller inte vid försäljning av nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor (t ex alkohol och tobak). Moms redovisas i dessa fall alltid i köparens land.

Nu när de särskilda ordningarna går att tillämpa även vid varuförsäljning kan en svensk säljare, istället för att momsregistrera sig i köparens land, använda sig av e-tjänsten OSS vid redovisningen och betalningen.

Enligt de nya reglerna ska distanshandelsföretag antingen redovisa all distansförsäljning via OSS, eller momsregistrera sig i alla köparländer. Det går alltså inte att blanda metoderna.

Samma omsättningströskel i alla EU-länder

De tidigare omsättningströsklarna för distansförsäljning inom EU var olika för varje land. Sveriges tröskelvärde var 320 000 kr för utländska företags försäljning till svenska köpare som inte är momsregistrerade.

Nu slopas den nuvarande omsättningströskeln vid distansförsäljning. Den EU-gemensamma omsättningströskeln för elektroniska tjänster gäller nu även för distansförsäljning. Den som säljer de aktuella tjänsterna och varorna ska enligt dessa regler kontrollera omsättningströskeln i sitt eget land (säljarlandet) – inte i köparlandet. Omsättningströskeln för säljare i Sverige är 99 680 kr exklusive moms under det innevarande eller närmast föregående kalenderåret.

Omsättningströskeln gäller det sammanlagda värdet av all gränsöverskridande försäljning av varor, elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar inom EU (dvs inte för respektive försäljningsland). Från och med den försäljning då denna tröskel överskrids måste säljaren alltså debitera köparlandets moms på alla försäljningar av de aktuella varorna och tjänsterna till konsumenter inom EU.

Exempel:
Ett svenskt företag säljer varor till konsumenter i andra EU-länder via sin webbshop. Företaget redovisar svensk moms på försäljningen, men måste hela tiden kontrollera att omsättningströsklarna i de olika köparländerna inte överskrids. Då blir de istället skyldiga att momsregistrera sig i dessa länder.

Enligt de nya bestämmelserna får företaget använda metoden med svensk moms bara om den sammanlagda gränsöverskridande distansförsäljningen till alla EU-länder uppgår till högst 99 680 kr under innevarande och föregående kalenderår. Om tröskeln överskrids (antingen innevarande eller föregående år) ska köparlandets moms redovisas via OSS. Om företaget av någon anledning hellre vill momsregistrera sig i köparländerna måste denna metod tillämpas för all distansförsäljning till andra EU-länder.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår esamlade företagskunskap!