Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Skatt / Obeskattade reserver

Obeskattade reserver – vad är det?

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Obeskattade reserver – vad är det? - ctl00_cph1_faktagranskadImg

I den här artikeln går vi igenom vad som menas med obeskattade reserver. 

Publicerad: 2021-01-03

Inom redovisning intar de obeskattade reserverna en mellanställning mellan skulder och eget kapital och placeras också mellan dessa rubriker i balansräkningen.

Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital.

Syftet med obeskattade reserver är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år. När företaget har goda år med höga vinster utnyttjas avsättningarna till olika reserver. Vid sämre år återförs avsatta reserver till beskattning. De obeskattade reserverna är alltså rent skattemässiga bokslutsdispositioner, som är frivilliga.

Exempel på poster som ska redovisas som obeskattade reserver är:

• periodiseringsfonder

• avsättning till ersättningsfond

• skillnaden mellan bokförd och faktisk pensionsskuld

• ackumulerade överavskrivningar (avskrivning utöver planenliga avskrivningar)

• den 3-procentiga lagerreserven för lager som värderas till anskaffningsvärdet

• den 15-procentiga lagerreserven för djur i jordbruk och renskötsel.

I vår kompletta handbok Bokföring kan du läsa mer om hur du redovisar obeskattade reserver och alla andra affärstransaktioner. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!