Planekonomi

Med planekonomi menas ett ekonomiskt system där staten äger produktionsmedlen och genom centralt utarbetade planer styr produktionen och konsumtionen i landet. Planekonomi har tillämpats i bland annat Sovjet, Kina och flera gamla s k öststater.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för planekonomi - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.