Planekonomi

Med planekonomi menas ett ekonomiskt system där staten äger produktionsmedlen och genom centralt utarbetade planer styr produktionen och konsumtionen i landet. Planekonomi har tillämpats i bland annat Sovjet, Kina och flera gamla s k öststater.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.