Punktskatt

Speciell konsumtionsskatt som tas ut på särskilt utvalda varor och tjänster.

Punktskatter används ofta för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning. Typiska exempel på punktskatter som styrande instrument är skatterna på alkohol, tobak och energi.

Exempel på andra punktskatter är:

• reklamskatt

• spelskatt

• gödselmedelsskatt

• bekämpningsmedelsskatt

• energi-, koldioxid- och svavelskatt

• lotteriskatt

• naturgrusskatt

• avfallsskatt

• kärnkraftsskatt.

Punktskatter redovisas i en punktskattedeklaration för varje typ av punktskatt.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för punktskatt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.