30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Reklamskatten slopad

Reklamskatten slopad från 1 januari 2022

LEI-koder för värdepappershandel

Från och med 1 januari 2022 är reklamskatten avskaffad. Reklamskatten har sänkts vid flera tillfällen tidigare och redan 2002 tillkännagav riksdagen att reklamskatten på sikt ska avvecklas. 

Publicerad:
Reklamskatt 

Reklamskatten var en punktskatt som utgick på reklam och annonser. Reglerna gällde för reklam på skyltar, fordon, idrottskläder och liknande, samt reklam via högtalare. Reklamskatt gällde även för tryckta annonser, Undantaget annonser i periodiska publikationer (t ex tidningar och magasin) som enligt utgivningsplan kommer ut med minst fyra nummer per år.

Reklam via internet, radio och tv mm var inte reklamskattepliktig. 

Betalades främst av föreningar och småföretag

De flesta reklamskatteskyldig var idrottsföreningar och små företag. Reklamskatt skulle betalas om beskattningsvärdet (ersättningen för reklamen exklusive moms) översteg 60 000 kr.

Reklamskatten har sänkts vid flera tillfällen

Reklamskatten har sänkts vid flera tillfällen tidigare och redan 2002 tillkännagav riksdagen att reklamskatten på sikt ska avvecklas. Det tog tio år men nu är den här skatten avskaffad.