Skatt / Representation – avdragsgillt och inte

Representation 

– avdragsgillt och inte 
Faktagranskad artikel

Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.  

Publicerad: 2023-12-21
Naturligt samband

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Måltidsrepresentation ej avdragsgill

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Om det gäller en aktivitet där flera tjänster samt måltider ingår, måste den del som avser måltider brytas ut och hanteras som ej avdragsgill kostnad.

Moms får dock lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar.

Enklare förtäring såsom fika

Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är avdragsgilla med högst 60 kr + moms per person och tillfälle. Detta gäller vad som motsvarar sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt, t ex morgonfika.

Det får alltså inte handla om något som kan anses ersätta en måltid, som t ex smörgåstårta eller landgång mm. Inte heller är det avdragsgillt med förfriskningar som starköl, vin och sprit eller andra alkoholhaltiga drycker med motsvarande alkoholstyrka.

Om beloppet överstiger 60 kr plus moms får något avdrag inte göras alls enligt Skatteverket. Momsen får dock lyftas på utgifter upp till 300 kr per person, det gäller även vid utgifter för enklare förtäring.

Intern representation

För kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller ­kost­nader för musikunderhållning eller uppträdande är det ­högsta avdrags­gilla beloppet 180 kr + moms per person. Enligt Skatte­verket bör kostnader för högst två personalfester per år vara avdrags­gilla.

Teaterbiljetter och ­greenfee

Rimlig avdragsgill kostnad för exempelvis en teaterbiljett anses vara 180 kr + moms per person. Beloppet gäller både vid extern och vid intern representation.

Vid extern representation är den avdragsgilla kostnaden för green­fee vid golfspel 180 kr + moms per person. Vid intern repre­sen­ta­tion blir bedömningen annorlunda eftersom kostnaden då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis en personal­fest.

Demonstrationer och ­visningar

Vid demonstrationer och visningar finns möjlighet att göra avdrag för enklare förtäring. Det avdragsgilla beloppet är då 60 kr + moms per person.

Representationsgåvor

Det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor är 300 kr + moms per person.

För att räknas som en avdragsgill representationsgåva krävs ett omedelbart samband med verksamheten, t ex uppvaktning av en kund i samband med att kunden öppnar en ny filial eller har ett jubileum. Det kan även vara en gåva i samband med en affärsuppgörelse, som t ex en chokladkartong, fruktkorg eller blomsteruppsats.

Gåvor som lämnas i samband med helger eller personliga högtidsdagar räknas inte som avdragsgilla representationsgåvor. Detsamma gäller kransar eller blommor som lämnas i samband med dödsfall. Dessa gåvor har enligt Skatteverket ett alltför stort inslag av personlig generositet.

Reklamgåvor

Avdrag för reklamgåvor får göras med skäligt belopp, dock högst med 300 kr plus moms per person.

Med reklamgåvor menas produkter som antingen har direkt anknytning till företagets sortiment eller tillverkning. Det kan även vara enklare presentartiklar, t ex almanackor med företagets namn eller logga. Gåvor med personlig karaktär räknas inte som reklamgåvor. 

Läsa mer

För en fullständig genomgång av skattereglerna kring representation samt tips och råd om vad du bör tänka på rekommenderas boken Representation.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!