25% rabatt på alla program!

Sambeskattning

Tidigare gällde regler om sambeskattning inom familjen av förmögenhet. Regeln om sambeskattning av förmögenhet (se förmögenhetsskatt) innebar att hela hushållets tillgångar och skulder slogs ihop vid skatteberäkningen och att ett mindre gynnsamt sammanlagt fribelopp då gällde.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för sambeskattning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.