Skatt

Skatt är en obligatorisk avgift som beslutas av riksdagen och som privatpersoner och företag betalar till stat och kommun.

Man skiljer mellan direkta och indirekta skatter.

Se även punktskatt, moms, statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, socialavgifter, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, progressiv skatt och proportionell skatt.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för skatt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.