Skatteavdrag

Skatteavdrag är ett avdrag för preliminär skatt som arbetsgivaren ska göra från den anställdes bruttolön innan den betalas ut till den anställde.

Skatteavdrag ska göras vid varje utbetalningstillfälle. På inkomster från huvudarbetsgivaren (den som normalt betalar ut den högsta inkomsten) görs skatteavdrag enligt skattetabell eller enligt beslut från Skatteverket. På sidoinkomster dras skatt med 30%. Preliminärskatteavdrag behöver inte göras på kontant ersättning under 100 kr. Arbetsgivaren behöver inte heller göra skatteavdrag om det kan antas att den sammanlagda lönen som arbetsgivaren kommer att betala ut till den anställde under inkomståret (kalenderåret) blir under 1 000 kr. Se även skatteavdrag på engångsbelopp.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för skatteavdrag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.