Skattebetalningslagen

Skattebetalningslagen (1997:483) reglerade tidigare debitering, redovisning och betalning av bland annat inkomstskatt, socialavgifter och moms. Lagen har ersatts av skatteförfarandelagen.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för skattebetalningslagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.