Skattekvot

Med skattekvot menas de totala skatterna i procent av BNP (bruttonationalprodukten).

Sveriges skattekvot är 43,1 procent (2020).

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för skattekvot - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.