Skatteverket (SKV)

Skatteverket (SKV) är en förvaltningsmyndighet för beskattning och folkbokföring.

Skatteverket lyder under regeringen men är en fristående myndighet. Skatteverket är resultatet av en sammanslagning av Riksskatteverket (RSV) och landets tio regionala skattemyndigheter, som genomfördes i juli 2004.

Skatteverkets vision

Skatteverkets vision är "Tillsammans gör vi samhället möjligt". I det ligger att samhällets medborgare gör rätt för sig – att alla som arbetar betalar skatt – 
och en av Skatteverkets viktigaste uppgifter är därför "att göra det lätt att göra rätt". 

Skatteverkets organisation

I toppen av Skatteverkets organisation finns en styrelse. Under styrelsen finns generaldirektören som tillsammans med överdirektören utgör verksledningen. Under dessa finns ledningsstaben, analysstaben och nio avdelningar (skatte-, storföretags-, rätts-, kundmötes-,  folk- och fastighets-,  it-, hr-kommunikations- och administrativa avdelningen).

Skatteverket har ett hundratal kontor runt om i landet och det totala antalet anställda uppgår till ca 10 500.

Myndighetssamverkan

På senare år har Skatteverket börjat samverka allt mer med andra myndigheter. Tillsammans med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten driver man fler än 100 servicekontor runt om i landet som hjälper medborgarna i skatte-, pensions- och försäkringsärenden. Ett annat exempel är sajten verksamt.se som Skatteverket driver tillsammans med Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen och som på olika sätt hjälper människor som driver eller funderar på att starta företag.

Skatteverkets förändringsresa

I dag ser nog de flesta Skatteverket som en ovanligt kundorienterad och lättillgänglig myndighet, men det har inte alltid varit så. Skatteverket själva beskriver sin förändringsresa med orden "från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet". Man har under lång tid arbetat målinriktat för att förbättra sitt bemötande i syfte att nå ett ökat förtroende, vilket gett resultat. Bland annat återfinns skatteverket.se år efter år i topp när det handlar om ranking av myndighetssajter, senast i 2019 års IDG-ranking av myndighetssajter. 

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Vad är skatteverket (SKV)? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.