Slutlig skatt

Med slutlig skatt menas den skatt som fastställts av Skatteverket utifrån uppgifterna i inkomstdeklarationen för beskattningsåret. Den slutliga skatten framgår av slutskattebeskedet.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för slutlig skatt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.