Slutskattebesked

Slutskattebeskedet från Skatteverket som visar den slutliga skatten. Slutskattebesked och kontoutdrag ersätter det tidigare begreppet slutskattesedel. Den slutliga skatten debiteras på skattekontot. I den slutliga skatten ingår bland annat kommunal och statlig inkomstskatt och fastighetsskatt. Av kontoutdraget framgår att den slutliga skatten, avdragen skatt enligt kontrolluppgifter och eventuellt egna skatteinbetalningar, har bokförts på skattekontot. Det framgår också om den skattskyldige har betalat in för mycket skatt och därmed har fått ett överskott på kontot, eller om den skattskyldige har betalat för litet skatt och därmed har ett underskott, så kallad kvarskatt eller restskatt.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för slutskattebesked - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.