Standardiserad option

En standardiserad är en option med standardiserade villkor avseende t ex kvantitet, löptid, lösenpris och underliggande värdepapper. Det är sådana optioner som det handlas med på börsen.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för standardiserad option - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.