Standardiserad option

En standardiserad är en option med standardiserade villkor avseende t ex kvantitet, löptid, lösenpris och underliggande värdepapper. Det är sådana optioner som det handlas med på börsen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.