Skatt / Statslåneränta

Statslåneränta 

– nivåer och användning 
Faktagranskad artikel

Statslåneräntan är en referensränta som fastställs av Riksgäldskontoret och som hänvisas till inom skattelagstiftningen. SLR styr bland annat:  

Publicerad: 2023-12-20
Statslåneräntans användning

  • Utdelning i fåmansföretag fr o m tax 2007
  • Räntefördelning
  • Bilförmån
  • Ränteförmån
  • Periodiseringsfonder
  • Avkastningsskatt på utländska försäkringar
  • Investeringssparkonto

Ska avspegla den långa marknadsräntan

Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Statslåneräntan från 2010 och framåt (längst ned på sidan hittar du den genomsnittliga statslåneräntan 2018—2023)

2023-11-302,62%
2023-10-313,00%
2023-09-302,93%
2023-08-312,81%
2023-07-312,45%
2023-06-302,50
2023-05-312,36%
2023-04-302,45%
2023-03-312,15%
2023-02-282,54%
2023-01-311,97%
2022-12-312,31%
2022-11-301,94%
2022-10-31
 2,26%
2022-09-302,21%
2022-08-311,67%
2022-07-311,44%
2022-06-301,86%
2022-05-311,62%
2022-04-301,52%
2022-03-310,94%
2022-02-280,61%
2022-01-310,31%
2021-12-310,20%
2021-11-300,23%
2021-10-310,28%
2021-09-300,18%
2021-08-310,02%
2021-07-310,02%
2021-06-300,24%
2021-05-310,28%
2021-04-300,25%
2021-03-310,25%
2021-02-280,21%
2021-01-31-0,03%
2020-12-31-0,09%
2020-11-30-0,10%
2020-08-31-0,02%
2020-07-31-0,04%
2020-06-30-0,01%
2020-05-31-0,01%
2020-04-30-0,07%
2020-03-31-0,05%
2020-02-28-0,21%
2020-01-31-0,04%
2019-12-310,02%
2019-11-30-0,09%
2019-10-31-0,12%
2019-09-30-0,32%
2019-08-31-0,39%
2019-07-31-0,10%
2019-06-30-0,09%
2019-05-310,29%
2019-04-300,26%
2019-03-310,22%
2019-02-280,35%
2019-01-310,47%
2018-12-310,48%
2018-11-300,51%
2018-10-310,48%
2018-09-300,48%
2018-08-310,32%
2018-07-310,31%
2018-06-300,29%
2018-05-310,49%
2018-04-300,55%
2018-03-300,52%
2018-02-280,70%
2018-01-310,65%
2017-12-310,52%
2017-11-300,49%
2017-10-310,64%
2017-09-300,66%
2017-08-310,63%
2017-07-310,61%
2017-06-300,52%
2017-05-310,34%
2017-04-300,42%
2017-03-310,46%
2017-02-280,45%
2017-01-310,48%
2016-12-310,36%
2016-11-300,27%
2016-10-31-0,01%
2016-09-300,00%
2016-08-31-0,05%
2016-07-310,03%
2016-06-300,34%
2016-05-310,57%
2016-04-300,68%
2016-03-310,54%
2016-02-290,51%
2016-01-010,69%
2015-12-311,00%
2015-11-300,65%
2015-10-310,49%
2015-09-300,55%
2015-08-310,42%
2015-07-310,58%
2015-06-300,87%
2015-05-310,62%
2015-04-300,19%
2015-03-310,27%
2015-02-280,47%
2015-01-310,57%
2014-12-310,83%
2014-11-300,90%
2014-10-311,04%
2014-09-301,37%
2014-08-311,34%
2014-07-311,51%
2014-06-301,76%
2014-05-311,83%
2014-04-302,04%
2014-03-312,16%
2014-02-282,00%
2014-01-312,10%
2013-12-312,25%
2013-11-302,09%
2013-10-312,24%
2013-09-302,37%
2013-08-312,37%
2013-07-312,01%
2013-06-302,11%
2013-05-311,76%
2013-04-301,49%
2013-03-311,78%
2013-02-282,04%
2013-01-311,79%
2012-12-311,58%
2012-11-301,49%
2012-10-311,57%
2012-09-301,47%
2012-08-311,39%
2012-07-311,16%
2012-06-301,40%
2012-05-311,38%
2012-04-301,69%
2012-03-311,91%
2012-02-291,80%
2012-01-311,68%
2011-12-311,58%
2011-11-301,65%
2011-08-312,04%
2011-06-302,81%
2011-04-303,20%
2010-12-313,20%
2010-11-302,84%

Genomsnittliga statslåneräntan

Den genomsnittliga statslåneräntan enligt Skatteverkets beräkningar är:

2022   1,46%
2021   0,16%
2020   -0,07%
2019   0,03%
2018   0,48%

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!