Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Skatt / Statslåneränta

Statslåneränta 

– nivåer och användning 
Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Statslåneränta – nivåer och användning - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Statslåneräntan är en referensränta som fastställs av Riksgäldskontoret och som hänvisas till inom skattelagstiftningen. SLR styr bland annat:  

Publicerad:
Statslåneräntans användning

  • Utdelning i fåmansföretag fr o m tax 2007
  • Räntefördelning
  • Bilförmån
  • Ränteförmån
  • Periodiseringsfonder
  • Avkastningsskatt på utländska försäkringar
  • Investeringssparkonto

Ska avspegla den långa marknadsräntan

Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Statslåneräntan från 2010 och framåt

2020-12-31-0,09%
2020-11-30-0,10%
2020-08-31-0,02%
2020-07-31-0,04%
2020-06-30-0,01%
2020-05-31-0,01%
2020-04-30-0,07%
2020-03-31-0,05%
2020-02-28-0,21%
2020-01-31-0,04%
2019-12-310,02%
2019-11-30 -0,09%
2019-10-31 -0,12%
2019-09-30 -0,32%
2019-08-31 -0,39%
2019-07-31 -0,10%
2019-06-30 -0,09%
2019-05-31 0,29%
2019-04-30 0,26%
2019-03-31 0,22%
2019-02-28 0,35%
2019-01-31 0,47%
2018-12-31 0,48%
2018-11-30 0,51%
2018-10-31 0,48%
2018-09-30 0,48%
2018-08-31 0,32%
2018-07-31 0,31%
2018-06-30 0,29%
2018-05-31 0,49%
2018-04-30 0,55%
2018-03-30 0,52%
2018-02-28 0,70%
2018-01-31 0,65%
2017-12-31 0,52%
2017-11-30 0,49%
2017-10-31 0,64%
2017-09-30 0,66%
2017-08-31 0,63%
2017-07-31 0,61%
2017-06-30 0,52%
2017-05-31 0,34%
2017-04-30 0,42%
2017-03-31 0,46%
2017-02-28 0,45%
2017-01-31 0,48%
2016-12-31 0,36%
2016-11-30 0,27%
2016-10-31 -0,01%
2016-09-30 0,00%
2016-08-31 -0,05%
2016-07-31 0,03%
2016-06-30 0,34%
2016-05-31 0,57%
2016-04-30 0,68%
2016-03-31 0,54%
2016-02-29 0,51%
2016-01-01 0,69%
2015-12-31 1,00%
2015-11-30 0,65%
2015-10-31 0,49%
2015-09-30 0,55%
2015-08-31 0,42%
2015-07-31 0,58%
2015-06-30 0,87%
2015-05-31 0,62%
2015-04-30 0,19%
2015-03-31 0,27%
2015-02-28 0,47%
2015-01-31 0,57%
2014-12-31 0,83%
2014-11-30 0,90%
2014-10-31 1,04%
2014-09-30 1,37%
2014-08-31 1,34%
2014-07-31 1,51%
2014-06-30 1,76%
2014-05-31 1,83%
2014-04-30 2,04%
2014-03-31 2,16%
2014-02-28 2,00%
2014-01-31 2,10%
2013-12-31 2,25%
2013-11-30 2,09%
2013-10-31 2,24%
2013-09-30 2,37%
2013-08-31 2,37%
2013-07-31 2,01%
2013-06-30 2,11%
2013-05-31 1,76%
2013-04-30 1,49%
2013-03-31 1,78%
2013-02-28 2,04%
2013-01-31 1,79%
2012-12-31 1,58%
2012-11-30 1,49%
2012-10-31 1,57%
2012-09-30 1,47%
2012-08-31 1,39%
2012-07-31 1,16%
2012-06-30 1,40%
2012-05-31 1,38%
2012-04-30 1,69%
2012-03-31 1,91%
2012-02-29 1,80%
2012-01-31 1,68%
2011-12-31 1,58%
2011-11-30 1,65%
2011-08-31 2,04%
2011-06-30 2,81%
2011-04-30 3,20%
2010-12-31 3,20%
2010-11-30 2,84%

Genomsnittliga statslåneräntan

Den genomsnittliga statslåneräntan enligt Skatteverkets beräkningar är:

2018   0,48%
2017   0,51%
2016   0,34%
2015   0,58%
2014   1,62%