Tantiem

Med tantiem menas andel i ett företags vinst, som utbetalas utöver lön eller arvode till styrelseledamöter, högre tjänstemän, ägare m fl. Tantiem beskattas som inkomst av tjänst och ska tas upp till beskattning det beskattningsår då beloppet är tillgängligt för lyftning. Tantiem är i princip samma sak som bonuslön, men med den skillnaden att tantiem endast utgår till personer i ledande ställning, inte till vanliga anställda.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för tantiem - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.