Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Taxering

Term som till och med taxeringen 2013 användes för fastställande av underlaget för uttag av olika skatter och avgifter. Numera används termen endast i fastighetsbeskattningssammanhang. På övriga områden används termen beskattning. Bestämmelser för beskattningen finns i skatteförfarandelagen. 

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för taxering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.