Taxeringsenhet

Med taxeringsenhet menas oftast det samma som en fastighet men ibland kan två eller flera fastigheter tillsammans utgöra en taxeringsenhet. En fastighet kan också vara indelad i flera taxeringsenheter.

En taxeringsenhet tillhör någon av följande huvudtyper:

• lantbruksenhet

• småhusenhet

• hyreshusenhet

• industrienhet

• täktenhet

• elproduktionsenhet

• icke skattepliktig taxeringsenhet

• övrig taxeringsenhet.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för taxeringsenhet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.