Upplagshavare

Upplagshavare är en näringsidkare som har godkänts att i ett skatteupplag (t ex en exportbutik på en flygplats) tillverka, bearbeta, lagra, ta emot och förflytta punktskattepliktiga (se punktskatt) varor utan att skattskyldighet inträder.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för upplagshavare - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.