Upplagshavare

Upplagshavare är en näringsidkare som har godkänts att i ett skatteupplag (t ex en exportbutik på en flygplats) tillverka, bearbeta, lagra, ta emot och förflytta punktskattepliktiga (se punktskatt) varor utan att skattskyldighet inträder.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.