30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Utdelning

Utdelning är den del av ett aktiebolags ackumulerade fria egna kapital som delas ut till aktieägarna.

Utdelningen är inte avdragsgill för bolaget vilket däremot lönekostnaderna är. Å andra sidan är det socialavgifter på lön men inte på utdelning.

Utdelning beskattas normalt i inkomstslaget kapital med 30% skatt.

Ett beslut om utdelning tas normalt på den ordinarie bolagsstämman. Men även ett beslut på en extra bolagsstämma accepteras skattemässigt.

Även vissa andra transaktioner kan skatterättsligt betraktas som utdelning, trots att det inte finns något formellt beslut om utdelning. Exempel på detta kan vara överränta vid inlåning till bolaget och överhyra till en delägare som inte är verksam i bolaget.

Se även utdelning i fåmansföretag.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Utdelning (aktieutdelning) – en snabbgenomgång - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.