Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Skatt / Uthyrning till eget bolag

Uthyrning till eget bolag 

– skattereglerna 
Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Uthyrning till eget bolag – skattereglerna - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här tittar vi på skattereglerna som gäller när företagets ägare hyr ut en lokal i sin privatbostad till företaget. 

Publicerad:

För en komplett genomgång av skattereglerna i enskild näringsverksamhet rekommenderas boken Enskild firma.

Aktiebolag och ekonomisk förening

Om du som delägare i ett aktiebolag eller medlem i en ekonomisk förening (fåmansföretag) hyr ut en lokal i din privatbostad till företaget, får företaget avdrag för den del av hyran som är marknadsmässig.

Om du arbetar i företaget räknas eventuell överhyra (hyra över marknadsmässig hyra) som lön. Kostnaden är alltså avdragsgill för företaget som lönekostnad och det blir sociala avgifter på denna del av hyran. Den marknadsmässiga delen av hyran beskattas i inkomstslaget kapital (efter avdrag för skäliga merkostnader). Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad  får inte göras.

Om du inte arbetar i företaget (är passiv ägare/medlem), räknas överhyra som utdelning. Kostnaden för överhyran är då inte avdragsgill. Den marknadsmässiga delen av hyran beskattas i inkomstslaget kapital och schablonavdragen vid uthyrning av privatbostad får göras.

Handelsbolag

Är du är delägare i ett fåmansägt handelsbolag får bolaget göra avdrag för marknadsmässig hyra. Överhyra är i det här fallet aldrig avdragsgill.

Du skattar för hyran i inkomstslaget kapital och får göra avdrag för de faktiska merkostnaderna som uthyrningen medfört.

Enskild firma

I den här artikeln läser du om vad som gäller för enskilda näringsidkare som har lokaler för verksamheten i den egna bostaden.