Skatt / Uthyrning till eget bolag

Uthyrning till eget bolag 

– skattereglerna
Faktagranskad artikel

Här tittar vi på vilka skatteregler som gäller när företagets ägare hyr ut en lokal i sin privatbostad till sitt aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska förening.

Publicerad: 2024-02-16
Aktiebolag och ekonomisk förening

Om du som delägare i ett aktiebolag eller medlem i en ekonomisk förening (fåmansföretag) hyr ut en lokal i din privatbostad till företaget, får företaget avdrag för den del av hyran som är marknadsmässig.

Om du arbetar i företaget räknas eventuell överhyra (hyra över marknadsmässig hyra) som lön. Kostnaden är alltså avdragsgill för företaget som lönekostnad och det blir sociala avgifter på denna del av hyran. Den marknadsmässiga delen av hyran beskattas i inkomstslaget kapital (efter avdrag för skäliga merkostnader). Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad  får inte göras.

Om du inte arbetar i företaget (är passiv ägare/medlem), räknas överhyra som utdelning. Kostnaden för överhyran är då inte avdragsgill. Den marknadsmässiga delen av hyran beskattas i inkomstslaget kapital och schablonavdragen vid uthyrning av privatbostad får göras.

Handelsbolag

Är du är delägare i ett fåmansägt handelsbolag får bolaget göra avdrag för marknadsmässig hyra. Överhyra är i det här fallet aldrig avdragsgill.

Du skattar för hyran i inkomstslaget kapital och får göra avdrag för de faktiska merkostnaderna som uthyrningen medfört.

Enskild firma

I den här artikeln läser du om vad som gäller för enskilda näringsidkare som har lokaler för verksamheten i den egna bostaden.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!