Uttagsmoms

Reglerna om uttagsmoms innebär att det privata nyttjandet av varor och tjänster i en momspliktig verksamhet momsbeläggs.

Uttagsmomsen beräknas

  • för varor på inköpsvärdet (eller självkostnadspriset om det saknas ett inköpsvärde)
  • för tjänster på kostnaden för att tillhandahålla tjänsten.

Självkostnadspriset är tillverkningskostnader plus försäljnings- och administrationskostnader. Även underordnade kostnader ingår, t ex transportkostnader. Är marknadsvärdet vid uttaget lägre än inköpsvärdetfår marknadsvärdet användas vid momsberäkningen.

Du måste också redovisa moms om du privat har använt företagets tillgångar, t ex en båt eller en husvagn.

Vid uttag är det alltså skillnad mellan uttagets värde

  • ur momssynpunkt, då inköpsvärdet för varor respektive kostnaden för att tillhandahålla tjänsten gäller (självkostnaden), och
  • ur inkomstskattesynpunkt, då marknadsvärdet gäller.

Observera att vid inköp av varor och tjänster som inte hör till verksamheten utan är avsedda för de anställdas eller ägarens privata konsumtion, får momsen inte lyftas, och det blir då inte heller aktuellt att redovisa moms vid försäljningen.

Du kan läsa mer utförligt om uttagsmoms och allt annat värt att veta om den praktiska momshanteringen i vår bok MOMS – praktisk handbok i mervärdesskatt

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för uttagsmoms - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.