Skatt / Vad är A-skatt?

A-skatt – vad är det? 

Faktagranskad artikel

A-skatt är en skatt som arbetsgivaren/pensionsutbetalaren drar av från lönen/pensionen och betalar in till Skatteverket. A-skatt betalas av den som har anställning eller pension.

Publicerad: 2023-06-19

På inkomster från huvudarbetsgivaren (den som under året normalt betalar ut den högsta inkomsten) görs skatteavdrag enligt skattetabell eller beslut från Skatteverket. På sidoinkomster (inkomster som inte är den anställdes huvudinkomst) dras skatt med 30%. 

A-skatt och småbelopp

Preliminärskatteavdrag behöver inte göras på ersättningar under 100 kr per månad. Arbetsgivaren behöver inte heller göra skatteavdrag om det kan antas att den sammanlagda lönen som arbetsgivaren kommer att betala ut till den anställde under inkomståret (kalenderåret) blir under 1 000 kr. 

Samma beloppsgräns gäller för arbetsgivaravgifterna. Reglerna är dock litet olika. Arbetsgivaravgifter tas ut på hela beloppet så snart den totala ersättningen (inklusive förmåner) uppgår till minst 1 000 kr under ett år

Exempel:
Lasse arbetar extra och får lön med 800 kr i mars. Arbetsgivaren antar att Lasse inte kommer att arbeta mer hos honom under året. Han drar därför ingen preliminärskatt och betalar heller inga arbetsgivaravgifter.

Lasse kommer dock tillbaka och arbetar i oktober. Hans lön blir då 600 kr. Nu måste arbetsgivaren dra preliminär skatt på de 600 kronorna. Han måste också betala arbetsgivaravgifter på den sammanlagda lönen på 800 + 600 = 1 400 kr.

Särskild A-skatt (SA-skatt)

Den som inte är näringsidkare men som ändå själv ska betala in preliminär skatt, betalar särskild A-skatt. Det kan vara aktuellt för dig som ska betala fastighetsskatt eller som har tjänsteinkomster utomlands eller på något annat sätt har inkomster som ingen drar preliminär skatt på.

Delägare i handelsbolag får normalt särskild A-skatt eftersom de ska betala skatt och socialavgifter på sina andelar av vinsten. En näringsidkare som på grund av misskötsel inte får ha F-skatt får normalt särskild A-skatt.

Särskild A-skatt kan inte kombineras med F-skatt.

F-skatt

Den som har för avsikt att driva eller redan driver näringsverksamhet kan i stället bli godkänd för F-skatt. 

Läs mer om F-skatt här 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!