Skattedeklaration / F-skatt

F-skatt – viktigt för dina affärer

Faktagranskad artikel

Alla företagare har varit nybörjare någon gång och eftersom vi med jämna mellanrum får frågor om F-skatt redogör vi här vad F-skatt är och varför man ska vara rädd om sitt godkännande för F-skatt. 

Publicerad: 2024-06-07
Vad är F-skatt? 

F-skatt är en företagsskatt som betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet. För en företagare innebär ett godkännande för F-skatt att det är företagaren själv som betalar sin preliminära skatt och socialavgifter (egenavgifter). F-skatten är preliminär och företagaren betalar in en debiterad preliminärskatt varje månad.

Även juridiska personer som aktiebolag och ekonomiska föreningar har normalt F-skatt.

Hur får man F-skatt?

Den som har för avsikt att driva eller redan driver näringsverksamhet kan bli godkänd för F-skatt. Det är Skatteverket som avgör om du anses bedriva näringsverksamhet och de ser på omständigheterna kring varje enskilt fall. Godkännande för F-skatt kan man ansöka om hos Skatteverket.

När kan jag börja åberopa min F-skatt?

Direkt när du fått beslut om att du är godkänd för F-skatt. Om du vid utbetalning av ersättning för ett uppdrag är godkänd för F-skatt räcker det för att åberopa ditt godkännande för F-skatt på fakturan, även om du vid själva avtalandet om uppdraget ännu inte har ditt godkännande.

Varför är det viktigt med F-skatt?

När du har ett godkännande för F-skatt behöver din uppdragsgivare inte betala arbetsgivaravgifter eller dra preliminärskatt på den ersättning du får för ett arbete. Många företag anlitar därför bara uppdragstagare som är godkända för F-skatt. Även långivare kan kolla ditt godkännande för F-skatt när du vill låna pengar, eftersom det visar att du sköter dina skatteinbetalningar.

Hur ska andra veta om du är godkänd för F-skatt eller inte?

Din uppdragsgivare måste såklart få reda på att du är godkänd för F-skatt, annars är uppdragsgivaren skyldig att dra preliminärskatt på ersättningen (och betala socialavgifter om du är en fysisk person). Det vanligaste sättet att visa att man är godkänd för F-skatt är genom att ange det på sina fakturor, men du kan också ange det i offert eller visa ditt registerutdrag från Skatteverket.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Hur mycket F-skatt ska betalas?

Hur stor F-skatt du ska betala räknas ut av Skatteverket utifrån preliminära inkomstuppgifter som du lämnar i din företagsregistrering eller i en preliminär inkomstdeklaration. Det kan vara svårt att uppskatta hur stora inkomster du kommer ha som nystartad och märker du att dina inkomster inte alls blir som du först uppgav ska du i vissa fall lämna en preliminär inkomstdeklaration. Då kommer Skatteverket att justera den debiterade preliminärskatten eftersom den så nära som möjligt ska stämma överens med den slutliga skatten.

Var rädd om ditt godkännande för F-skatt!

När du har ett godkännande för F-skatt visar det att du sköter dina skatter och dina uppdragsgivare kan därför anlita dig utan att bli ansvariga för att betala dina skatter och avgifter. Men om du inte sköter inbetalningen av dina skatter och avgifter eller låter bli att deklarera kan ditt godkännande för F-skatt återkallas. Om du inte längre har ett godkännande för F-skatt ska dina uppdragsgivare dra skatt och redovisa arbetsgivaravgifter på din ersättning, som om du vore anställd.

Funderar du på att starta företag?

I sådana fall rekommenderar vi handboken Starta & Driva Företag eller om du föredrar att läsa på engelska Start Up & Run a Business in Sweden.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!