Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Vad blir skatten i min enskilda firma?

Svar:
All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

Förutom inkomstskatt betalar enskilda näringsidkare även egen­avgifter eller löneskatt på den skattemässiga vinsten. Du som har aktiv näringsverksamhet betalar egenavgifter, medan passiva näringsidkare betalar löneskatt med 24,26%.

Egenavgifter beskattningsår 2021

  • Normal nivå = 29,26%
  • Födda 1937 och tidigare = 0%
  • Födda 1938–1954 = 10,21%
  • Födda 1955–1958 (vid uttag av hel ålderspension hela året) = 10,21%

På inkomster upp till brytpunkten (537 200 kr inkomstår 2021) betalar du kommunal inkomstskatt. Den kommunala inkomst­skatten är proportionell, dvs den utgår med samma procentuella andel oavsett inkomstens storlek. Skattesatsen varierar mellan kommunerna, genomsnitt i landet är ca 31,5%. Inkomster som överstiger brytpunkten beläggs även med 20% statlig inkomstskatt. 

Hur stor den skattemässiga vinsten blir påverkas av reglerna om periodiseringsfond, räntefördelning och expansionsfond.