Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Skatt / Expansionsfond

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Expansionsfond - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Expansionsfonden ger enskilda näringsidkare möjlighet att lågbeskatta vinster som man väljer att återinvestera i verksamheten istället för att plocka ut. 

Publicerad:

Genom metoden med expansionsfond kan du som närings­idkare ­fondera vinster i näringsverksamheten på samma sätt som i ett aktie­bolag. De fonderade vinsterna beskattas med 22% expansionsfondsskatt och kan återinvesteras i verksamheten utan ytter­ligare beskattning. I och med sänkningen av bolagsskatten kommer expansionsfondskatten att sänkas till 20,6 % från år 2021.

Expansionsfond påverkar din pensionsgrundande inkomst

Du bör vid avsättning till expansionsfond tänka på vilket resultat (överskott) du vill skatta för. Avsättningar till expansionsfond minskar nämligen din pensionsgrundande inkomst (PGI).

Tvåstegsbeskattning

Genom expansions­fonden kan man säga att vinsten i en enskild firma beskattas i två steg. Dels när vinsten tjänas in och dels när den tas ut ur företaget. För aktiva näringsidkare som ligger under den nedre brytpunkten för statlig skatt är skatt och egen­avgifter ca 45% räknat på intäkten före schablonavdrag för egen­avgifter. Skatten blir dock bara 22% om du inte tar ut vinsten utan den åter­investeras i verksamheten. På den del av vinsten som sätts av till expansionsfond, blir det nämligen enbart expansionsfondsskatt. När du sedan tar ut pengarna blir det ytter­ligare 23% skatt (45–22), eftersom du då får tillbaka expansionsfondsskatten samtidigt som den återförda expansionsfonden tas upp som intäkt i företaget och beläggs med inkomstskatt och socialavgifter.

Kapitalunderlaget för expansionsfond

I enskild näringsverksamhet kopplas det högsta tillåtna expansionsfondsbeloppet till det egna kapitalet i näringsverksamheten. Expansionsfonden (takbeloppet) får vara högst 128,21% av kapitalunder­laget. Kapitalunderlaget består av följande poster:

  • Det egna kapitalet, beräknat på samma sätt som vid räntefördelning, men vid beskattningsårets slut.
  • Plus underskott under beskattningsåret, som inte har kvittats mot andra inkomster.
  • Minus tillfälliga kapitaltillskott under beskattningsåret.

Utifrån kapitalunderlaget beräknas ditt maximala utrymme (tak­beloppet) för expansionsfond. Därefter tar du ställning till om du kan göra en avsättning till expansionsfonden, eller om du är tvungen att återföra hela eller delar av en tidigare avsatt expansionsfond. Vid beräkning av kapitalunderlaget för expansionsfond utgår man från tillgångarna och skulderna vid årets slut, till skillnad från beräkning av kapitalunderlaget för räntefördelning som ju grundas på tillgångarna och skulderna vid årets början.

Expansionsfond lönar sig inte alltid

Med tanke på de låga egenavgifterna i vissa åldersgrupper samt jobbskatteavdraget är det inte alltid lönsamt att sätta av till expansionsfond. Är skatt och egenavgifter lägre än 22% lönar det sig inte att sätta av. Däremot kan det löna det sig att sätta av till expansionsfonden inför tiden då du räknas som ålderspensionär. När du kalkylerar ska du ta hänsyn till sjukpenning- och pensionsgrundande inkomst, jobbskatteavdrag och låga socialavgifter (i vissa ålderssegment).