Skatt / Viktiga datum 2024

Viktiga datum 2024

– för enskild firma och aktiebolag 
Faktagranskad artikel

Som företagare finns en mängd datum att hålla koll på varje år. Datumen skiljer sig åt beroende på företagsform, omsättning, räkenskapsår samt hur ofta företaget ska deklarera moms. Här nedan har vi samlat alla viktiga datum för dig med enskild firma eller aktiebolag.

Du får bland annat reda på när arbetsgivardeklarationen och momsdeklarationen ska vara inne och när inbetalning av skatter och socialavgifter ska göras. 

Publicerad: 2022-12-30
Viktiga datum för aktiebolag

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

Större företag »

Viktiga datum för enskild firma

Guiden för enskild firma gäller för företag med upp till 40 miljoner kr i beskattnings­underlag för moms.

Enskild firma »

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter (F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt), avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda. 


Aktiebolag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms 

JANUARI
2 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–05–31 
3 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2023–07–31, 2023–08–31 
15 Inkomstdeklaration – e-tjänst och blankett 
Bokslut 2023–05–31, 2023–06–30 
17Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för december
17Momsdeklaration för november (månadsmoms) 
17 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via E-tjänst
Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30
17Inbetalning av moms (månadsmoms)
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–11–30
31 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
31 Momsdeklaration och inbetalning  – OSS  
31 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–06–30  
31 Sista dag för begäran av ersättning för husarbeten och grön teknik betalda under 2023
31 Kontrolluppgifter för inkomståret 2023
FEBRUARI
12Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för januari
12Momsdeklaration för oktober–december (tremånadersmoms)
12Momsdeklaration för december (månadsmoms)
12Inbetalning av moms (månadsmoms och tremånadersmoms)
12 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2023–09–30, 2023–10–31, 2023–11–30 och 2023–12–31 
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
26
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–12–31
29 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
29
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–07–31  
MARS 
12Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för februari
12Momsdeklaration för januari (månadsmoms)
12Inbetalning av moms (månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30, 2022–12–31 
12 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–01–31
31 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
APRIL

2Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–08–31 
2 Inkomstdeklaration – via e-tjänst och på blankett
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars
12Momsdeklaration för februari (månadsmoms)
12 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via e-tjänst
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31
12Inbetalning av moms (månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–02–29 
30Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–09–30 
30 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
30 Momsdeklaration och inbetalning  – OSS  

MAJ
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2023–09–30, 2023–10–31, 2023–11–30 och 2023–12–31
13Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april
13Momsdeklaration för januari–mars (tremånadersmoms)
13Momsdeklaration för mars (månadsmoms)
13Inbetalning av moms (månadsmoms och tremånadersmoms)
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–03–31 
31
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut  2023–10–31  
31Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
JUNI
12Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för maj
12Momsdeklaration för april (månadsmoms)
12Inbetalning av moms (månadsmoms)
12 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2024–01–31, 2024–02–28, 2024–03–31 och 2024–04–30 
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–04–30 
30 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
30 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2022–11–30 
JULI
1Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–11–30 
12Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juni
12Momsdeklaration för maj (månadsmoms)
12Inbetalning av moms (månadsmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12 Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31, 2023–04–30 
12 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2023–09–30, 2023–10–31, 2023–11–30 och 2023–12–31 
22 Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–05-31 
31 Momsdeklaration och inbetalning  – OSS  
31 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
31 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–12–31 
AUGUSTI
1 Inkomstdeklaration – via e-tjänst och blankett
Bokslut 2023–09–30, 2023–10–31, 2023–11–30 och 2023–12–31
12 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30
12 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via e-tjänst
Bokslut 2023–09–30, 2023–10–31, 2023–11–30 och 2023–12–31 
12Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juli
12Momsdeklaration för april–juni (tremånadersmoms)
12Momsdeklaration för juni (månadsmoms)
12Inbetalning av moms (månadsmoms och tremånadersmoms)
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
20 Periodisk sammanställning – på blankett
26 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–06–30 
31 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
SEPTEMBER

2Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2024–01–31 
3 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2024–01–31, 2024–02–28, 2024–03–31 och 2024–04–30
12Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för augusti
12Momsdeklaration för juli (månadsmoms)
12Inbetalning av moms (månadsmoms)
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–07–31 
30Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2024–02–29 
30 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  

OKTOBER
14
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2024–07–31 och 2024–08–31
14Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september
14Momsdeklaration för augusti (månadsmoms)
14Inbetalning av moms (månadsmoms)
14 Inbetalning av skatter och socialavgifter
21
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
25
Periodisk sammanställning – på blankett
28 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–08–31 
31 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2024–03–31 
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
31Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
NOVEMBER
4 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr
2024–05–31 och 2024–06–30 
12 Sista dag för betalning av kvarskatt
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31 
12Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober
12Momsdeklaration för juli–september (tremånadersmoms)
12Momsdeklaration för september (månadsmoms)
12Inbetalning av moms (månadsmoms och tremånadersmoms)
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–09–30 
30 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
DECEMBER
2Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2024–04–30 
2 Inkomstdeklaration – via e-tjänst och på blankett 
Bokslut 2024-01–31, 2024–02–28, 2024–03–31 och 2024–04–30
2 Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2024
12Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via e-tjänst
Bokslut 2024–01–31, 2024-02-29, 2024-03-31 och 2024–04–30 
12Momsdeklaration för oktober(månadsmoms)
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter
13
Slutskattebesked  
Bokslut 2023–09–30, 2023–10–31,2023–11–30 och 2023–12–31 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
27 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27
Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2024–05–31 och 2024–06–30 
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–10–31
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  Aktiebolag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms 

JANUARI
2Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–05–31 
3 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2023–07–31, 2023–08–31 
15
Inkomstdeklaration – via e-tjänst och på blankett
Bokslut 2023–05–31, 2023–06–30 
17 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
22 Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26 Momsdeklaration och inbetalning
26 Arbetsgivardeklarion för skatteavdrag och socialavgifter
31 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–06–30  
31 Sista dag för begäran av ersättning för husarbeten och grön teknik betalda under 2023
31Kontrolluppgifter för inkomståret 2023
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS 
31Momsdeklaration och inbetalning – OSS 
FEBRUARI
12 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2023–09–30, 2023–10–31, 2023–11–30 och 2023–12–31 
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
26
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26Momsdeklaration och inbetalning
26Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
29Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
29Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–07–31
MARS
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30, 2022–12–31
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
APRIL
2Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–08–31  
2 Inkomstdeklaration – via E-tjänst och på blankett
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
15
Slutskattebesked 
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30 
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning     
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
30Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2023–09–30
30 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS    
30 Momsdeklaration och inbetalning – OSS    
MAJ
3 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2023–09–31, 2023–10–31, 2023–11–30 och 2023–12–31 
13 Inbetalning av skatter och socialavgifter
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
27Momsdeklaration och inbetalning     
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2023–10–31 
JUNI

12
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2024–01–31, 2024–02–28, 2024–03–31 och 2024–04–30 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17Slutskattebesked 
Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
30 Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2022–11–30 
30Momsdeklaration och inbetalning – IOSS

JULI

1Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2023–11–30 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31, 2023–04–30 
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning     
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31 Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
31 Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2023–12–31 

AUGUSTI
1
Inkomstdeklaration – via e-tjänst och på blankett
Bokslut 2023–09–30, 2023–10–31, 2023–11–30 och 2023–12–31 
12 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2024–05–31 och 2024–06–30
15
Slutskattebesked 
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31
19 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
26
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26Momsdeklaration och inbetalning     
26Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
SEPTEMBER

2Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2024–01–31 
4 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2024–01–31, 2024–02–28, 2024–03–31 och 2024–04–30 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning     
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter
30Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2024–02–29
30Momsdeklaration och inbetalning – IOSS

OKTOBER

14
Inbetalning av skatter och socialavgifter 

14
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2024–07–31 och 2024–08–31 
21
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
28
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
28
Momsdeklaration och inbetalning     
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31
Momsdeklaration och inbetalning – OSS
31Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2024–03–31 

NOVEMBER
4 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2024–05–31 och 2024–06–30 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
30
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2024–04–30  
30Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
DECEMBER
2Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2024–04–30 
2 Inkomstdeklaration 2 – via e-tjänst och på blankett
Bokslut 2024–01–31, 2024–02–28, 2024–03–31 och 2024–04–30 
2 Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2025
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Slutskattebesked 
Bokslut 2023–09–30, 2023–10–31, 2023–11–30 och 2023–12–31
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
27
Momsdeklaration och inbetalning     
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSSEnskild firma med mindre än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms

JANUARI
17 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17 Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
17
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–11–30
31 Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
31 Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
31 Sista dag för begäran av ersättning för husarbeten och grön teknik betalda under 2023
31Kontrolluppgifter för inkomståret 2023
FEBRUARI
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12 Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
26 Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–12–31 
29Momsdeklaration och inbetalning – IOSS 
MARS
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30, 2022–12–31 
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
20 Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–01–31 
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS 
APRIL
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
22
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2023–02–28 
30
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
30
Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
MAJ
2
Inkomstdeklaration
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
13
Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel 
13
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
13Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
27Periodisk sammanställning – via e-tjänst
27Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–03–31 
31
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
  
JUNI
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–04–30 
30
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
JULI
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12 Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2032–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31, 2023–04–30 
22
Periodisk sammanställning – på blankett 
25Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–05–31
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
31 Momsdeklaration och inbetalning – OSS 
AUGUSTI
19
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
19
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
19
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
19
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
26
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–06–30 
31
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
SEPTEMBER
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–07–31
30
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
OKTOBER
14
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
14
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
14
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
21
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
28
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–08–31 
31Momsdeklaration och inbetalning – OSS  
31Momsdeklaration och inbetalning – IOSS  
NOVEMBER
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via e-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms
Bokslut 2024–09–30 
30
Momsdeklaration och inbetalning  – IOSS  
DECEMBER
2 Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2025   
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2024–10–31 
27
Periodisk sammanställning – via e-tjänst 
31
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!