30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skattedeklaration

Skattedeklaration

– vi förenklar ditt skattedeklarationsarbete

Vi på Björn Lundén har mer än 20 års erfarenhet av programutveckling. Hos oss hittar du lättanvända bokförings- och löneprogram med kompetent support som förenklar för dig som lämnar skattedeklaration.

Vi erbjuder dessutom pedagogiska kurser och lättfattliga handböcker inom skatteområdet. 

Frågor och svar om skattedeklaration

 • Hur fungerar det med skattedeklaration?

  Svar:
  Skattedeklarationen är uppdelad i två delar där arbetsgivaravgifter och preliminärskatt redovisas i en arbetsgivardeklaration och momsen i en momsdeklaration. Tidigare användes begreppet skattedeklaration för båda dessa deklarationer.

  Varje månad redovisar du arbetsgivaravgifterna och den dragna preliminärskatten i arbetsgivardeklarationen. Momspliktiga företag redovisar moms varje eller var tredje månad (såvida inte årsomsättningen understiger 1 miljon kr (då kan momsen redovisas en gång per år). Observera att du som enskild näringsidkare inte ska redovisa dina egenavgifter eller särskild löneskatt i skattedeklarationen. Dessa debiteras din slutskattsedel.

  Du som inte har några anställda lämnar endast momsdeklaration. Har du även anställda lämnar du både arbetsgivardeklaration och momsdeklaration.

 • Hur fungerar det med inbetalning till skattekonto?

  Svar:
  När du har gjort klart skattedeklarationen är det dags att räkna ut hur mycket pengar som ska sättas in på skattekontot. På skattedeklarationen finns en hjälpruta för detta ändamål.

  De poster som du ska räkna med är:

  • moms att betala
  • arbetsgivaravgifter
  • särskild löneskatt på lönekostnader
  • personalens preliminärskatter
  • din egen F-skatt.

  Skatteverket kommer att debitera ditt skattekonto summan av ovanstående belopp. Om du har överskjutande ingående moms kan det dock bli så att skattekontot krediteras. Kom ihåg att räkna med eventuellt anställningsstöd, vilket sätts in på skattekontot. Kontrollera också saldot på kontot innan du bestämmer dig för hur mycket pengar som ska betalas in till skattekontot. 

 • Vad händer om skattedeklarationen lämnas in för sent?

  Svar:
  Om din skattedeklaration inte har kommit in till Skatteverket i rätt tid måste du betala en (icke avdragsgill) förseningsavgift.

  Det finns två nivåer på förseningsavgiften. Förseningsavgiften är normalt 625 kr om du lämnar skattedeklarationen för sent. I vissa fall är dock förseningsavgiften 1 250 kr. Det gäller om du inte har följt ett föreläggande om att deklarera, eller har lämnat skattedeklarationen för sent minst en av de tre närmast föregående redovisningsperioderna, eller lämnat en kvartalsrapport för sent. Det blir däremot ingen förseningsavgift om du gör inbetalningen för sent. Då måste du istället betala en icke avdragsgill kostnadsränta för de dagar som betalningen är försenad.

Intressanta artiklar om skattedeklaration 

Temasidor - Skattedeklaration – tips och råd från Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6318_dc6318_cArticleListpg6798_ctl00
Momsdeklaration

Momsdeklarationen är en av två delar i skattedeklarationen. Den andra delen är arbetsgivardeklarationen. Tidigare användes begreppet skattedeklaration för båda dessa deklarationer. Här får du en genomgång ruta för ruta hur du fyller i din momsdeklaration.

Läs mer »
Temasidor - Skattedeklaration – tips och råd från Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6318_dc6318_cArticleListpg317_ctl00
Varför misstämmer skatteberäkningen?

I olika sammanhang, bland annat i er information och på Verksamt.se påstås det att skatt och egenavgifter (sammanlagt) på inkomster upp till brytpunkten för enskild firma ligger på ca 40%. Men om jag går in på Skatteverkets hemsida och kör en skatteu...

Läs mer »
Temasidor - Skattedeklaration – tips och råd från Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6318_dc6318_cArticleListpg410_ctl00
Preliminär inkomstdeklaration

En preliminär inkomstdeklaration är ett underlag för att kunna bestämma den debiterade preliminära skatten. 

Läs mer »
Temasidor - Skattedeklaration – tips och råd från Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6318_dc6318_cArticleListpg537_ctl00
F-skatt

Alla företagare har varit nybörjare någon gång och eftersom vi med jämna mellanrum får frågor om F-skatt redogör vi här vad F-skatt är och varför man ska vara rädd om sitt godkännande för F-skatt. 

Läs mer »

Redovisningsperioder och inlämning av skattedeklaration

Arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt för anställda samt moms ska du redovisa enligt tabellen:

Skattedeklaration ska lämnas ­senast

Anställda

Tremånadersmoms

Månadsmoms

Arb.givaravg. mm för redovisnings­perioden

Moms för
redo­vis­nings­perioden

Moms för redovisningsperioden

12 februari

januari

oktober–december

december

12 mars

februari

 

januari

12 april

mars

 

februari

12 maj

april

januari–mars

mars

12 juni

maj

 

april

12 juli

juni

 

maj

17 augusti

juli

april–juni

juni

12 september

augusti

 

juli

12 oktober

september

 

augusti

12 november

oktober

juli–september

september

12 december

november

 

oktober

17 januari

december

 

november

 

Av ovanstående tabell ser du att uppbörden redovisas i månaden efter löneutbetalningsmånaden och momsen redovisas i den andra månaden efter momsperioden (oavsett om du har tremånadersmoms eller månadsmoms). Ovanstående tabell gäller den som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr (exklusive unionsinterna förvärv och import).

Att arbeta med skattedeklaration i våra program

Både ifyllandet och inskickandet av din skattedeklaration går snabbt och enkelt med våra program. 

Om du använder BL Bokföring hämtas uppgifter till din momsdeklaration direkt från bokföringen. Du anger  i momsuppgifterna vilka bokföringskonton som ska höra till vilken ruta i skattedeklarationen så sköter programmet resten.

I våra löneprogram styr du med olika lönearter (lönetyper) på vilken rad i skattedeklarationen en viss ersättning eller förmån ska hamna. De vanliga lönearterna som finns i programmet från start har denna inställning förinlagd. Lägger du upp egna lönearter gör du detta en gång, sedan ser programmen till att beloppen hamnar där de ska. Löneprogrammen kommer att hantera arbetsgivardeklaration på individnivå, som vi skrivit om tidigare i artikeln. 

I våra program kan du enkelt skapa elektroniska skattedeklarationer (eSKD). Det går till så att programmen skapar de filer för moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som du skickar till Skatteverket via internet. För att kunna skicka en elektronisk skattedeklaration behöver du ha en e-legitimation samt anmäla till Skatteverket att du börjar lämna skattedeklarationen via Internet.

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!