Skattedeklaration / Preliminär inkomstdeklaration

Vad är en preliminär inkomstdeklaration?

Faktagranskad artikel

En preliminär inkomstdeklaration är ett underlag för att kunna bestämma den debiterade preliminära skatten. 

Publicerad: 2023-03-10

I den preliminära inkomstdeklarationen ska du ta upp alla inkomster och avdrag som du räknar med att ha under året. Med hjälp av dessa uppgifter kan Skatteverket sedan beräkna din debiterade preliminära skatt. Lämnar du inte in någon preliminär inkomstdeklaration beräknar Skatteverket skatten enligt en schablonmetod.

Vem ska lämna in en preliminär inkomstdeklaration?

En preliminär inkomstdeklaration ska lämnas in av den som ansöker om F-skatt, men också av den som redan har F-skatt eller särskild A-skatt och beräknar få ökad inkomst.

I boken Starta och driva företag får du veta allt du behöver för att driva eller starta företag – oavsett bransch och företagsform. Finns som tryckt bok och e-bok.

Betydande skillnad

Kravet på att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration gäller bara om skillnaden mellan den debiterade preliminära skatten och den slutliga skatten är betydande. Vad menas då med betydande skillnad? Jo, är förhållandena för den skattskyldige sådana att det skiljer cirka 30 procent eller mer mellan den debiterade preliminära skatten och den slutliga skatten så räknas det som betydande skillnad. Som lägst får det dock handla om ett prisbasbelopp.

Omläggning av räkenskapsår kräver ny deklaration

Har du lagt om räkenskapsåret utan tillstånd från Skatteverket ska en ny preliminär inkomstdeklaration lämnas in. Utan en ny deklaration har inte Skatteverket någon koll på att den skattskyldige ändrat räkenskapsåret. Om det inte tas något nytt beslut om debiterad preliminärskatt går det inte att matcha den preliminära skatten mot den slutliga skatten för beskattningsåret.

Så lämnar du in en preliminär inkomstdeklaration

För att lämna in en preliminär inkomstdeklaration kan man antingen använda Skatteverkets e-tjänst eller fylla i blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (för fysiska personer) alternativt Preliminär inkomstdeklaration 2 (för juridiska personer).

Före eller under beskattningsåret

Lämnar du in din preliminära inkomstdeklaration före beskattningsåret ska den ha kommit in till Skatteverket senast en månad innan beskattningsårets början. Detta för att Skatteverket ska hinna fatta beslut och kunna fördela skatten över årets alla månader. Lämnar du in din preliminära inkomstdeklaration under beskattningsåret ska Skatteverket ha dina uppgifter senast 14 dagar från det att deklarationsskyldigheten uppkom. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!