Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Corner

Innebär att en aktör på aktiemarknaden genom egna aktieköp hindrar en majoritetsägare i ett bolag från att skaffa sig 90% eller mer av rösterna i bolaget och därigenom möjlighet att enligt lag lösa in resterande utestående aktier i bolaget, s k tvångsinlösen.

Aktiebolag - Ordförklaring för corner - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.