Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Inkomstdeklaration

I inkomstdeklarationen (självdeklarationen) lämnar den skattskyldige de uppgifter Skatteverket behöver för att bestämma den skatt som den skattskyldige ska betala.

Med utgångspunkt i inkomstdeklarationen fastställer Skatteverket underlaget för skatten och räknar sedan ut skatten (debitering).

Inkomstdeklaration 1 (INK1) är förtryckt med uppgifter om inkomster, pensionssparande, inkomsträntor och utdelningar, skuldräntor, tomträttsavgäld och vinst respektive förlust vid försäljning av andelar i värdepappersfonder mm.

Fysiska personer som driver näringsverksamhet ska redovisa inkomst av näringsverksamhet på särskild näringsbilaga (blankett N1, N2 eller N3). Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4 ska lämnas av juridiska personer.

Deklaration - Ordförklaring för inkomstdeklaration - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.