Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Kollektivavtalsstiftelse

stiftelse som bildas genom att en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation i ett kollektivavtal kommer överens om att bilda en stiftelse som ska betala ut bidrag av de medel som arbetsgivare i enlighet med ett annat (kollektiv)avtal löpande betalar in till stiftelsen.

Ingen av parterna i det kollektivavtal där stiftelsen inrättas gör någon förmögenhetsdisposition. Kollektivavtalsstiftelserna faller därför utanför den allmänna definitionen av stiftelsebegreppet. Det är fackförbunden som skapar stiftelsen genom avtalet, medan arbetsgivarna sköter inbetalningarna.

Juridik - Ordförklaring för kollektivavtalsstiftelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.