Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Letter of comfort

Ett åtagande från någon att verka för en viss sak, dock utan förpliktelse.

Letters of comfort används oftast av moderföretag i en koncern. Moderföretaget förklarar då att dotterbolagets åtaganden är kända och att moderföretaget förbinder sig eller i vart fall åtar sig att verka för att dotterbolaget kommer att betala sina skulder.

Dokumentet används främst då moderföretag inte vill ta upp garantier eller borgensåtaganden i sina årsredovisningar. I vilken omfattning sådana handlingar är giltiga beror på hur handlingen utformats.

Andra liknade uttryck som används är letter of support, letter of responsibility och letter of awareness.

Juridik - Ordförklaring för letter of comfort - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.