Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Nya lagar 2019 – så påverkas du

Juridik - Nya lagar 2019 – så påverkas du - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Många nya lagar börjar att gälla under 2019, här går vi kortfattat igenom några av de viktigaste förändringarna för dig och företaget. 

Publicerad: 2019-01-30
Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift

Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter.

Läs mer här

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt mm

Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. Expansionsfondsskatten följer som vanligt skattenivån för bolagsskatten, men till skillnad från bolagsskatten sker sänkningen i ett enda steg år 2021.

Läs mer här

Karensavdrag

Karensdagen vid sjukdom har ersatts med ett karensavdrag. De nya reglerna innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst. 

Läs mer här

Ränteavdragsbegränsningar 

För företag med höga räntekostnader införs vid årsskiftet avdragsbegränsningar för negativa räntenetton. Syftet med ändringarna är att minska den olikformiga behandlingen av kostnaden för lånat kapital (ränta) och kostnaden för eget kapital (utdelning).  

Läs mer här

Entreprenörsansvar för löner

För att komma tillrätta med fusk och försvåra för oseriösa aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen införs ett entreprenörsansvar för lönefordringar. 

Läs mer här

Jobbskatteavdrag

Ytterligare ett jobbskatteavdrag har införts vilket innebär att alla som arbetar får en skattesänkning på upp till ca 2 500 kr per år, dvs ca 210 kr i månaden.

Höjd brytpunkt

Den nedre skiktgränsen höjs till 490 700 kr, vilket innebär att brytpunkten för statlig skatt höjs till 504 400 kr, dvs vid en månadslön på ca 42 000 kr. 

Utan höjning skulle den nedre brytpunkten ha blivit 487 600 kr, dvs vid en månadslön på ca 40 600 kr.

Förstärkt grundavdrag för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjs vilket innebär att alla pensionärer får sänkt skatt.

Firma blir företagsnamn

Firmalagen har ersatts av lagen om företagsnamn. Bland annat har begreppet firma ändrats till företagsnamn, och bifirma ändrats till särskilt företagsnamn.

Läsa mer

I boken Skattenyheter 2019 sammanfattar vi alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret 2019 och framåt.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!