Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Taxering

Term som till och med taxeringen 2013 användes för fastställande av underlaget för uttag av olika skatter och avgifter. Numera används termen endast i fastighetsbeskattningssammanhang. På övriga områden används termen beskattning. Bestämmelser för beskattningen finns i skatteförfarandelagen. 

Skatt - Ordförklaring för taxering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.